Zoals beschreven in de blog van 21 oktober ziet Bouwend Nederland meerwaarde in onze BIM onderwijs module “BIM Challenge”. Bouwend Nederland heeft tijdens de BIM Challenge bij ROC de Leigraaf opnamen gemaakt. Deze opnamen zijn gebruikt voor een promotiefilm van de BIM challenge. 

In de promotiefilm komt duidelijk de interactiviteit met de leerlingen naar voren. De leerlingen worden getriggerd om samen te werken binnen een BIM 3D model. Op deze manier krijgen de leerlingen in- en overzicht van het bouwproces. Ze leren zich te gedragen als verantwoordelijk stakeholder binnen het bouwproces. Ook zien de leerlingen direct de gevolgen van de beslissingen die ze maken tijdens het bouwproces.

BIM

BIM building information modeling is een relatief nieuwe werkmethodiek binnen de bouwwereld. Deze manier van werken zorgt voor efficiëntie in de bouwkolom. Door het samenwerken in één 3D model vanuit meerdere disciplines, worden verwarring en faalkosten gereduceerd en de efficiëntie verhoogd. Door deze werkmethodiek is het bouwwerk volledig transparant voor de stakeholders tijdens de bouw- en gebruiksfase. In de onderstaande film krijgt u goed beeld van BIM.

BIM challenge

The BIM challenge is ontstaan vanuit het verlangen om de BIM werkmethodiek in het middelbaar onderwijs een plek te geven. In een periode van 5 weken (4 lesuren per week)worden de leerlingen door een docent van DWanimations meegenomen in de wereld van de BIM bouwmethodiek. De studenten ervaren op deze manier interactief wat deze werkmethodiek vraagt van toekomstige middenkaderfunctionarissen.

De studenten werken in groepen vanuit verschillende rollen samen, in één 3D model. Naast Sketch-Up vaardigheden, tekening lezen, plannen en afspraken maken, wordt voornamelijk geleerd welke samenwerking vereist is van de leden binnen deze werkmethodiek.

Meer weten over de BIM challenge

U wilt meer weten, maak dan een afspraak met dhr. B Memik van DWanimations +31(0)85-8771896 of via de mail b.memik@dwanimations.nl