DWanimations heeft een laagdrempelige onderwijsmodule ontwikkelt genaamd “The BIM Challenge”. Op deze manier leren cursisten wat de bouw op dit moment en in de toekomst vraagt van de middenkader functionarissen. Bouwend Nederland gaf in 2015 al aan dat de bouwvakker van de toekomst meer competenties nodig heeft dan alleen de technische competenties. Het kunnen werken in de BIM methodiek is gezien de ontwikkeling een onlosmakelijke competentie. Hier hebben we dan ook onze training op ingericht. BIM challenge

BIM

  BIM building information modeling is een relatief nieuwe werkmethodiek binnen de bouwwereld. Deze manier van werken zorgt voor een grotere efficiëntie in de bouwkolom. Door geïntegreerde samenwerken in één 3D model vanuit meerdere disciplines, worden verwarring en faalkosten gereduceerd en efficiëntie verhoogd. Door deze werkmethodiek is het te bouwen product volledig transparant voor de stakeholders en draagt het bij aan het managen van het gebouw tijdens de gebruiksfase.

  1. The BIM challenge

  The BIM Challenge is ontstaan vanuit het verlangen om veranderingen in de bouw en installatiebranche op te nemen in het onderwijsprogramma van het middelbaar onderwijs. Eén van die veranderingen is het steeds meer geïntegreerd samenwerken in één 3D model vanuit meerdere disciplines. In een periode van 5 weken (4 lesuren per week)worden de cursisten door een docent van DWanimations meegenomen in de wereld van de BIM bouwmethodiek. De cursisten ervaren op deze manier interactief wat deze werkmethodiek vraagt van toekomstige middenkaderfunctionarissen.

  2. Leerdoelen BIM challenge

  Het hoofd leerdoel is het leren samenwerken in de BIM gedachte. De studenten werken in groepen vanuit verschillende rollen samen in één 3D model. Naast tekenvaardigheden (Sketch-Up/gratis software),  plannen en afspraken maken wordt voornamelijk geleerd welke samenwerking vereist is van de leden binnen de BIM-werkmethodiek. Om tot het hoofdleerdoel te komen worden de onderstaande zaken in “The BIM Challange” meegenomen:

 • Opzetten/beheren communicatie server
 • Planningen maken/bewaken
 • Logboeken bijhouden
 • Exact notuleren
 • 3D modelleren
 • Samenvoegen van disciplines
 • Clash detectie (fout controles) en correctie
 • Verantwoorden
 • Presenteren

3.Meer weten over “The BIM challenge. “

Indien u meer wilt weten over de “The BIM challenge” of u wilt de training op maat gemaakt hebben voor uw doelgroep neem dan vrijblijvend contact met ons op op 085-8771896. Ook kunt u het contactformulier gebruiken en nemen wij spoedig contact op om naar aanleiding van uw wensen de training definitief vorm te geven. Wanneer de opgestelde training aan uw wensen voldoet, kunnen we gezamenlijk de data plannen om deze te verzorgen.

Uw naam (verplicht)

Uw tel. (verplicht)

Uw bedrijfsnaam / onderwijs instelling (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

captcha