Project omschrijving

Voor deze klassieke woningen is DWanimations gevraagd visualisaties te creëren op hoge resolutie. Deze beelden worden gebruikt op billboards. DWanimations heeft hierop geanticipeerd door de beelden op 75 megapixel 75.000.000 pixels te visualiseren waardoor de kwaliteit behouden blijft van de beelden zelf op ultra hoog formaat.