Wonen en bouwen 2020, Marjet Rutten ziener van innovaties in de bouw neemt ons mee naar 2020. Marjet Rutte heeft in samenwerking met diverse marktpartijen een toekomstbeeld neergezet die aansluit bij onze visie. De film geeft duidelijk weer hoe de klant de komende jaren steeds kundiger wordt in het creëren van zijn eigen woonomgeving. Dit zijn zaken waar DWanimations op dit moment al een bijdrage aan levert. in voorgaande posts al beschreven kunnen wij onze visualisaties al interactief leveren, los van het feit of dit nu op virtual of augmented reality basis is.

Persoonlijk contact

Een duidelijke verandering die we bij DWanimations al enige tijd onderschrijven, is dat de klant zich niet meer met een papieren brochure het bos in laat sturen. Men wil een duidelijke beleving waarbij (inter)actief contact met de verkopende partij een must is. Ook dit zien we duidelijk terug in de film “Bouwen & wonen in 2020”

De U-app die we ontwikkeld hebben maakt het voor verkopende partijen mogelijk om via verschillende communicatie manieren in contact te blijven met de (potentiële) klant. De klant kan via de U-app informatie krijgen over het betreffende project gedurende het gehele traject van koop tot oplevering. Zo hou je als verkopende partij je klant betrokken bij zijn investering.

Koperskeuze mogelijkheden

In de film is duidelijk te zien dat de klant thuis op zijn gemak de koperskeuze opties ondekt. Via augmented realtiy kunnen deze beelden eenvoudig gepresenteerd worden. De gevolgen van een keus is ook direct zichtbaar, fysiek en financieel. Ook hier heeft DWanimations reeds de eerste voorbeelden van gemaakt.

2020 ver weg?

Het mooie van deze film is, dat het duidelijk aangeeft dat DWanimations met de juiste dingen bezig is. Het interactief maken van visualisaties en het creëren van een beleving voor de koper wordt almaar belangrijker. Veel zaken in de film lijken op het eerste gezicht ver weg maar de technieken zijn ons al bekend. De in de film getoonde ontsluiting van de informatie is nu nog niet voor een breed publiek weggelegd. Echter innovatieve ontwikkelingen vanuit bedrijven als Google, Apple, ASML, enz. zullen er voor zorgen dat dit sneller dan gedacht werkelijkheid wordt. Om een parallel te trekken, de eerste Ipad werd in 2010 geïntroduceerd. Op dit moment heeft 65% van de Nederlanders een tablet, los van andere smartproducten als tv’s en telefoons.