The BIM-challenge training in BIM-methodiek

DWanimations heeft een laagdrempelige onderwijsmodule ontwikkeld genaamd “The BIM Challenge”. Op deze manier leren cursisten wat de bouw op dit moment en in de toekomst vraagt van de middenkader functionarissen. Bouwend Nederland gaf in 2015 al aan dat de bouwvakker van de toekomst meer competenties nodig heeft dan alleen de technische competenties. Het kunnen werken in de BIM-methodiek is, gezien de ontwikkelingen, een onlosmakelijke competentie. Hier hebben we dan ook onze training op ingericht.

BIM

Building Information Modeling is een relatief nieuwe werkmethodiek binnen de bouwwereld. Deze manier van werken zorgt voor een grotere efficiëntie in de bouwkolom. Door geïntegreerde samenwerkingen in één 3D-model vanuit meerdere disciplines, worden verwarring en faalkosten gereduceerd en efficiëntie verhoogd. Door deze werkmethodiek is het te bouwen volledig transparant voor de stakeholders en draagt bij aan het managen van het gebouw tijdens de gebruiksfase.

1. The BIM challenge

The BIM challenge is ontstaan vanuit het verlangen om veranderingen in de bouw en installatiebranche op te nemen in het onderwijsprogramma van het middelbaar onderwijs. Één van die veranderingen is het steeds meer geïntegreerd samenwerken in één 3D-model vanuit meerdere disciplines. In een periode van 5 weken (4 lesuren per week) worden de cursisten door een docent van DWanimations meegenomen in de wereld van de BIM bouwmethodiek. De cursisten ervaren op deze manier interactief wat deze werkmethodiek vraagt van toekomstige middenkaderfunctionarissen.

2. Leerdoelen BIM challenge

Het hoofd leerdoel is het leren samenwerken in de BIM gedachte. De studenten werken in groepen vanuit verschillende rollen samen in één #D-model. Naast tekenvaardigheden (Sketch-up/ gratis software), plannen en afspraken maken wordt voornamelijk geleerd welke samenwerking vereist is van de leden binnen de BIM-werkmethodiek. Om tot het hoofdleerdoel te komen, worden onderstaande zaken in “The BIM Challenge” meegenomen:

  • Opzetten/ beheren communicatie server

  • Planningen maken/ bewaken

  • Logboeken bijhouden

  • Exact notuleren

  • 3D-modelleren

  • Samenvoegen van disciplines

  • Clash detectie (fout controles) en correctie

  • Verantwoorden en presenteren

Meer weten over
“The BIM challenge”?

Indien u meer wilt weten over “The BIM challenge” of u wilt de training op maat gemaakt hebben voor uw doelgroep. Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 0345-842998. U kunt ook gebruik maken van het naast staande contactformulier, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om. Dit naar aanleiding van uw wensen, de training definitief vorm te geven. Wanneer de opgestelde training aan uw wensen voldoet, kunnen we gezamenlijk de data plannen om deze te verzorgen.

    Hoe drinkt u uw koffie?