Microsoft heeft inmiddels wereldkundig gemaakt dat de Trimble’s SketchUp Viewer het eerst commercieel toepasbare product is voor de Hololens.

De Hololens maakt in combinatie met SketchUp 3D bouwmodellen een mix van realiteit en visualisaties. Op deze manier kan de bouwindustrie een verdere verdieping maken in bestaande 3D modellen van het bouwproject. SketchUp viewer als applicatie op de Hololens zorgt er voor dat de stakeholders van het bouwproject op ware grote zelf door de ruimte kunnen bewegen. Dit maakt, dat er een betere samenwerking tussen de verschillende stakeholders ontstaat.

Universiteit van Cambridge

De universiteit van Cambridge heeft samen met Trimble (SketchUp viewer) twee praktijk toepassingen gemaakt.

De eerste toepassing een automatische voortgang monitor. Door de Hololens met de SketchUp viewer toe te passen kan de inspecteur van het bouwwerk direct zien of het uitgevoerde werk correspondeert met de werkelijke uitvoering. En dat direct ter plaatse van het bouwwerk.

Een tweede toepassing die men ontwikkeld heeft, was een controle methode voor brugconstructies. Een lokaal team van mensen maken hoge resolutie foto’s van de betreffende brug. Deze hoge resolutie foto’s van de brug worden automatisch geplaatst in het 3D model. Op kantoor kunnen de ingenieurs door middel van de Hololens de staat van de brugconstructie bekijken en adviezen voor onderhoud en reparatie doorgeven.

DWanimations hololens

Visie DWanimations

Bij DWanimations geloven we in de mix van realiteit en visualisaties. In onze optiek we staan op dit moment aan het begin van dit soort toepassingen in de bouwwereld. Wij verwachten dat deze vormen in de komende 5- 10 jaar zeker een plaats gaan krijgen. Één en ander zal afhangen hoe snel middelen als de Hololens en de bij behorende software als gemeen goed verkrijgbaar zullen zijn. DWanimations ziet deze ontwikkeling als één van de key ontwikkelingen om te blijven volgen. Wij denken namelijk dat bij een combinatie van werkelijkheid en realistische visualisaties commerciële toepassingen in de onroerendgoedwereld snel voet aan de grond zal krijgen.